19 Ağustos 2014 Salı

Yin ve Yang

  Taoizm`e göre, doğa her zaman dengeyi aramaktadır. Bir noktada aşırı uca gitmek, o noktanın tersine döndürür. Tıpkı batıya sürekli gittiğimizde onun tersi olan doğuya ulaşmamız gibi. Bu dualitenin Taoizm`deki ismi Yin ve Yang`tir. Yang doruğuna ulaştığında, Yin`e döner ve tam tersi. Jean C. Cooper`in söylediği gibi “Hayat ölüme götürür, ölüm de yeni bir hayata… Güç kendine fazla yüklenince güçsüzlüğe dönüşür, başarı doruk noktasına ulaşır ve başarısızlığa ulaşır”

  Taoizm`de varolan her şey yani bütün gerçeklik, kendini bir “yin/yang” dualitesi içinde bulur. Tao te Ching`te var olan her şeyin toplamına “on bin şey” ismi verilir.
  Dualiteye dayalı döngüsel Tao sistemi de, diğer mistik felsefeler gibi, bir “merkez”e dayanır. Aynı, Plotinus`un dokuzluklarında (Enneads) anlattığı gibi diğer mistik felsefelerin ve Taoizm`in sistemi de akla hemen bir çember imgesi getirir. Çemberin çevresi, tezahür eden ve “hayal” olan bildiğimiz, dualiteye dayalı evren ve yaşamdır. Bütün ikilikler çemberin çevresinde görülür biz de çemberin çevresindeyizdir. Ancak bütün bu ikiliklerin kaynağı olan, bütün bu karşıt gözüken güçlerin, Yin ve Yang`ın buluştuğu ve mükemmel bir denge, mükemmel bir teklik haline ulaştığı çemberin merkezindeki gizem noktası vardır ve nihai gerçekliği simgeler.

  Çemberin çevresinde yani “hayal” dünyası içinde; karşıt güçlerin, ikiliklerin aslında birbirinden bağımsız olgular yahut “karşıtlıklar” değil de aynı bütünün karşılıklı noktaları olduğunu anlarsak, “teklik” doktrinini de anlamaya bir adım yaklaşmış oluruz. 3 önemli Taoist metninden biri olan Zhuang Zı`nın dediği gibi:

  “Nihai gerçekte ne doğru ne yanlış, ne evet ne hayır, ne de herhangi bir ayrışma vardır. Her şey, karşıtları da içerecek şekilde, birdir”
  Ünlü Yin Yang şekli, yukarda anlattığım karşıtlıkları ve onların nihai noktada birliğini simgelemektedir. Her şeyden önce, şekil yuvarlaktır ve bu, her şeyin (yaratılış/tezahür ediş ve yokoluş dahil) döngüsel olduğunu ifade eder. Yin ve Yang birbirinin içine geçer ve Yin`de Yang noktası, Yang`te de Yin noktası bulunur, bu da, hayatta her şeyin, bütün kavramların, uç noktaların, içlerinde karşıtlarını da içermesini anlatır. Bunun yanında Yin ve Yang, bilincin ve tezahürün dolayısıyla bütün evrenin paradoksal doğasını ifade eder. Doğa bizim zihinlerimiz aracılığıyla kendini açığa vurur.

  Ozan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder