2 Temmuz 2011 Cumartesi

Derin yasam...


 Bir çember düşünelim:

Çemberin ortasında Nokta halindeki mutlak gizem, tek bilinç/Tanrı,  noktadan çıkan ve dışa  doğru giden oklaryarıçaplar/ bireysel ruhlar, çemberin çevresi ise beden...  Nokta halinden başlayıp çemberin çevresine kadar giden bu süreç de Maya yani yanılsama.

Nokta/Pneuma/Atman/Tanrı birdir ve tümdür, bölünemez, herkeste vardır ve aynıdır, izleyicidir, tanıktır, bilen ilkedir, kayıtsızdır, belirli bir insani kişiliği yoktur, her şeye tanık olur, içimizde en derin noktadaki izleyendir, yukardan bakar gibi izler, her şeydedir ve her şeydir çünkü bütün evren ancak Pneuma'nın/Atman'ın/Tanrı'nın içinde ortaya çıkabilir, bu nedenle bütün evren, bilincin içinde ortaya çıkan bir yanılsama ya da tanığın içindeki bir rüyadır denebilir.

Pneuma/Tanrı/Mutlak nokta/Atman bir ışık gibidir, nasıl ki ışık ancak üzerine yansıyacak bir şey olduğunda aydınlatma niteliğine sahip "ışık" oluyorsa, bunun dışında "ışık" olduğu halde kendisi  paradoksal olarak karanlıksa, Atman/Pneuma/Bilinç de deneyime tanık olmadığı zaman paradoksal olarak bilinçsizdir, ancak aydınlatacağı bir şey olduğu zaman bilinçli olur, işte aydınlattığı şey de noktadan, merkezden çıkan oklar yani Psyche/Jiva/Jivatman yani bireysel ruhtur. Bunlar Nokta'dan kaynaklanır, Nokta'dan çıkmıştır, çok sayıdadır(sayısızdır) ancak hepsi de Pneuma'da/Atman'da/Nokta'da/Tanrı'da birdir, orada birleşirler ve hepsi de oradan çıkar. "Her şeyin birliği" olgusunun sırrı buradadır.

İşte bu Pneuma/Atman/Sonsuz gizemsel Nokta/Tanrı kendisini bilmek için evreni kendinden tezahür ettirdi, yani kendisi karanlık olan ışığın bir şeye yansıması ve böylece "ışık" olması gibi, sonsuz bilinç de "bilinçli" olabilmek için özne nesne olarak tezahür etti. Gizem/sonsuz nokta, bir nesnesi olmayan bilinçtir, bu nedenle paradoksal olarak "bilinçsizdir". Tezahürün diğer adı Maya'dır. Maya, bir nevi Tanrı'nın kendi içine bakma durumudur. Bütün evren/her şey, Tanrı'nın kendi içine bakmasından ibarettir. Tanrı kendi içine baktığında bütün bu evren görünür olur/tezahür olur. Böylece teklikten çokluk çıkar, bütün formlar oluşur daha doğrusu "tezahür" olur.

İşte psişe/Jiva/Jivatman/bireysel ruh, bilincin ayrı olarak özdeşleştiği çok sayıdaki öz imgeler olarak nesnelleşen Bilinçtir ve yanılsamadır, Maya'dır.

                                                                                              Ozan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder